02 . Thu. Dec

Spa

After tiring and tense working days combine the pleasure of outdoors and SPA indulges at Dilijan Resort and SPA. Here we have created an environment where you can refresh your brain, body and soul. Every single detail is thought for your most memorable, relaxing experience…

Spa center is designed to the therapeutic oasis in which to relax, distress, pamper the body, mind and spirit making the client feel a unique experience in a tranquil, quiet, personalized and comfortable environment. You will enjoy the Australian «LI’TYA» high-performance range of natural skin and body care products that blends potent native Australian botanicals, clays and sea fruits with the latest in skincare technology.

 


   

2014-01-16

Ակցիայի արժեքը երկու անձի համար կազմում է օրեկան 22 500դր:

More..

2011-12-01

«Դիլիջան» առողջարանային համալիրի պաշտոնական կայք

More..